Pastoral d'adults

Dins d'aquest àmbit trobareu el conjunt de realitats adreçades als membres adults de la parròquia:

  • Activitats
  • Braser
  • Grup +30
  • Grup de Jesús II
  • Cor de Góspel