Activitats

Preparació d’activitats de caire més lúdic, sempre amb una base que surt del fet religiós, per exemple sortides a visitar el pessebre vivent, o el 1r de maig.


Quan i on ens podeu trobar:

No tenim un calendari fix, segons la tarea que cal realitzar els membres del grup ens organitzem