Pelegrinatges


Aquest grup organitza els pelegrinatges i sortides culturals que es realitzen a la parròquia.
S'han anat visitant els llocs tradicionals de pelegrinatge:
Terra Santa, Roma, Fàtima etc… i també altres llocs per conèixer les seves creences i cultures.

Els interessats es poden dirigir a Mª Rosa Batlle