Pastoral de gestió

Dins d'aquest àmbit trobareu el conjunt de realitats a l'entorn dels temes administratius i de gestió de la parròquia:

  • Col·lectes
  • Economia
  • Manteniment i Obres
  • Neteja
  • Parròquia 2.0