Pastoral litúrgica i espiritual

Dins d'aquest àmbit trobareu el conjunt de realitats a l'entorn dels temes litúrgics i/o espirituals de la parròquia:

  • Celebracions en absència de prevere
  • Direcció de Cants
  • Guitarres
  • Litúrgia
  • Moment de Samuel
  • Portants del Sant Crist
  • Pregària de Taizé
  • Servei de projeccions