Litúrgia

Està format per vuit persones que tenim com a objectiu:
  • Preparar les celebracions dels diferents temps litúrgics i especials.
  • Reflexionar i intentar millorar les celebracions.
  • Formació sobre temes referents a la litúrgia.Quan i on ens podeu trobar:

Abans o en finalitzar les celebracions, o al despatx parroquial.

Preguntar per: Mª Rosa.