Portants del Sant Crist

Som un equip de cinc  portants que atenem la custodia del Sant Crist de Sant Joan Baptista en els temps de Setmana Santa i Romeria a Montserrat, establin una perfecta col·laboració amb  els portants de les parròquies de Vilanova , Geltrú i Mar.


Quan i on ens podeu trobar:

Al despatx parroquial, dilluns i divendres, 19:45 a 20:30.