Pastoral social i d'acolliment

Dins d'aquest àmbit trobareu el conjunt de realitats adreçades als temes més socials i d'acolliment de la parròquia:

  • Acolliment de bateig
  • Despatx parroquial
  • Espai Betània
  • Exèquies
  • Pastoral del dol
  • Pastoral de la Salut
  • Promesos