Acollida de baptismes

El Sant Baptisme és el fonament de tota la vida cristiana, el pòrtic de la vida en l'esperit i la porta que obre l'accés als altres sagraments.

Les persones que s’adrecen a la Parròquia per demanar aquest sagrament per el seu nadó els acollim, els felicitem pel naixement i també per la decisió de batejar-lo. La nostra tasca és gratificant explicant una mica a les famílies el significat d'aquest sagrament. La preparació dels pares consisteix en una entrevista amb les acollidores de baptisme, on prepararem conjuntament aquesta celebració.

Després, el dia del baptisme, hi som presents ajudant i acompanyant les famílies. Normalment fem aquest acolliment els dimarts, però primer s’ha de passar a gestionar-lo al Despatx Parroquial.


Quan i on ens podeu trobar:

Al despatx parroquial, preferiblement a l’horari de despatx (Dilluns i divendres, 19:45 a 20:30).