Àmbits parroquials

Pastoral d'infants, adolescents i joves

Pastoral d'adults

Pastoral social i d'acolliment

Pastoral litúrgica i espiritual

Pastoral de gestió

Comunitat cristiana de la Mare de Déu de la Mercé