Primeres comunions a la Mercè, 2020

El 20 de setembre del 2020 es van celebrar les dues primeres Primeres Comunions a la nova capella.