Pastoral d'adults

Aquests és l'àmbit format per vuit realitats, que agrupen totes les activitats més lúdiques que es fan a la parròquia dins d'un marc ple de valors on es comparteixen experiències, companyia, aprenentatges, etc…, obertes totes elles a la comunitat, però específicament als adults: