Grup Bíblic Dissabte

Quan i on ens podeu trobar:

El 3er. dissabte de cada mes a les 17h als locals parroquials, confirmar abans.

Grup creat l'any 2019, que ens reunim un dissabte al mes de 17 a 18:15h, on llegim el text de la Bíblia amb la ment oberta, procurant entendre el que llegim, pensant detingudament e intentant visualitzar la lectura, en un ambient adequat i aprenent la veritat sobre Déu