Pastoral de gestió

Dins d'aquest àmbit trobareu el conjunt de realitats a l'entorn dels temes administratius i de gestió de la parròquia:

    • Col·lectes

    • Economia

    • Manteniment i Obres

    • Neteja

    • Parròquia 2.0