Manteniment i Obres

Els objectius de l’equip de manteniment i obres són mantenir els edificis e instal·lacions pertanyents a la parròquia en bon estat, ja sigui per mitjans propis o exteriors.

Promovem, estudiem i acceptem si s’escau el pressupostos que es pressentin per a les obres que s’hagin de dur a terme, i fem el seguiment durant la seva execució.

Quan i on ens podeu trobar:Al despatx parroquial, en hores acordades.