Pastoral d'infants, adolescents i joves

Dins d'aquest àmbit trobareu el conjunt de realitats adreçades als membres més joves de la parròquia: