Graó

Som un grup de 10 joves que ja estem confirmats, i cada diumenge ens reunim per tal de debatre i resoldre els nostres dubtes i problemes sobre la vida cristiana i en la nostra societat. Hem compartit ja moltes coses, i hem deixat de ser un grup jove per esdevenir una gran família.

Quan i on ens podeu trobar:

Als locals de la parròquia, diumenges, de 18:00 a 19:00.

Demanar pel Gerard.