Celebracions en absència de prevere

Dues persones som les encarregades de preparar i fer La Celebració de La Paraula, quan no hi és el Prevere, en el nostre cas, Mn. Agustí.

Quan i on ens podeu trobar:

Al despatx parroquial, dilluns i divendres, 19:45 a 20:30.

Preguntar per: Josep Mª Català