Equip de sacristia

Té cura que Mn. Agustí, tingui tot el necessari per presidir l'Eucaristia.

S'encarreguen de l'ordre, la cura i la neteja dels objectes sagrats que s'hi custodien.

Són a més els encarregats de preparar tot el necessari per a la celebració de la missa: tenir les estovalles per l'altar, els corporals, purificadors, la pal·lia, les casulles, estoles, el cobreix ambó de cada temps litúrgic, nets i planxats, el vi i les formes per a la seva consagració i els llibres sagrats.

Manel Cortés i Virtudes Arenas, són els encarregats.