Escolania

Prestar la seu servei en les diverses processons, per exemple, amb la creu, els ciris, l'encenser o el Missal.

L’acòlit s'acostarà al sacerdot per lliurar-li el llibre i per ajudar-lo en tot el que sigui necessari, i ocuparà un lloc al costat de la seu o prop de l'altar.

Grup de nens i joves que ajudin a Mn. Agustí a les celebracions, tenint cura del servei a l'altar i ajudant durant les celebracions litúrgiques, especialment la missa.