Litúrgia

  • Està format per vuit persones que tenim com a objectiu:Preparar les celebracions dels diferents temps litúrgics i especials.

  • Reflexionar i intentar millorar les celebracions.

  • Formació sobre temes referents a la litúrgia.

Quan i on ens podeu trobar:

Abans o en finalitzar les celebracions, o al despatx parroquial.

Preguntar per: Mª Rosa.