Portants del Sant Crist

Som un equip de portants que atenem la custodia dels dos Sants Crists de Sant Joan Baptista en els temps de Quaresma i Setmana Santa, i establin una perfecta col·laboració amb els portants de les parròquies de Sant Joan Baptista, Sant Antoni Abat, Santa Maria, i La Geltrú.

Quan i on ens podeu trobar:Al despatx parroquial, dilluns i divendres, 19:45 a 20:30.