Pastoral social i d'acolliment

Aquest àmbit abasta el conjunt de realitats dirigides als temes més socials i d'acollida de la Parròquia. El nostre objectiu és orientar, ajudar formar i solucionar necessitats de la Comunitat en general. Totes aquestes activitats es

realitzen amb la col·laboració de voluntaris que mitjançant la recerca de recursos, puguin donar les millors solucions a les persones que ho necessiten.

També el nostre àmbit recull totes les realitats d'acollida de persones que s'acosten a la Parròquia per qualsevol motiu, i especialment, per celebrar algun sagrament. L'àmbit el formen les següents realitats:

També donem suport realitats que van més enllà de la Parròquia, com dos grups de l'entitat Alcohòlics Anònims i A el-Anon als quals cedim els locals.

Miguel Prada, Laic en Missió Pastoral (LMP)