Acollida de baptismes

Després, el dia del baptisme, hi som presents ajudant i acompanyant les famílies. Normalment fem aquest acolliment els dimarts, però primer s’ha de passar a gestionar-lo al Despatx Parroquial.

Quan i on ens podeu trobar:

Al despatx parroquial, preferiblement a l’horari de despatx (Dilluns i divendres, 19:45 a 20:30).

El Sant Baptisme és el fonament de tota la vida cristiana, el pòrtic de la vida en l'esperit i la porta que obre l'accés als altres sagraments.

Les persones que s’adrecen a la Parròquia per demanar aquest sagrament per el seu nadó els acollim, els felicitem pel naixement i també per la decisió de batejar-lo. La nostra tasca és gratificant explicant una mica a les famílies el significat d'aquest sagrament. La preparació dels pares consisteix en una entrevista amb les acollidores de baptisme, on prepararem conjuntament aquesta celebració.